בלפריטיס – מה זה וכיצד מטפלים?

כולנו מתייחסים לעיניים כאל חלק בלתי נפרד מהתפקוד השוטף שלנו. ואכן, הלכה למעשה, מה מאפשר לנו להתנהל באופן עצמאי במשך היום יום אם לא התפקוד התקין של העיניים? למרות שרובנו…